Cập nhật tiến độ dự án DLC Complex Nguyễn Tuân

Tiến độ mới nhất chung cư dlc complex nguyễn tuân – 28/12/2018

DLC Complex – Dự án chung cư cao cấp tại 109 Nguyễn Tuân đánh dấu bước đột phá của Công ty Đầu Tư & Tư Vấn An Việt khi gia nhập thị trường đầu tư – kinh doanh bất động sản. Dự án được chúng tôi quan tâm chăm lo từ những chi tiết nhỏ nhất, chọn lọc những sản phẩm giàu giá trị văn hoá đưa vào sử dụng hiệu quả để tạo nên tiêu chuẩn sống hiện đại cho cư dân.
 
Dưới đây là cập nhật tiến độ dự án DLC Complex:

Hiện tại dự án đang làm phần hầm của tòa nhà.